Klimatizace

Instalujeme a dodáváme klimatizace a klimatizační jednotky renomovaných výrobců. Instalace klimatizace provádíme na klíč včetně stavebních prací. Součástí je zajištění pravidelného servisu klimatizace a servisní zásah po nahlášení poruchy klimatizace.

Klimatizační jednotky jsou vhodné jako klimatizace do bytu, klimatizace prodejny,  klimatizace lékařské ordinace, klimatizace kanceláří, klimatizace serverů a mnoho dalších umístění. 
 
Splitové a multisplitové systémy různých výrobců jsou dostupné v různých chladicích výkonech od 2,0 do 15,2 kW jako přístroje pro chladicí a topný provoz se spuštěním tepelného čerpadla. Vnitřní jednotky harmonicky zapadnou do každého prostředí. Mají velmi tichý provoz. Novinkou jsou multisplitová zařízení s digitálním frekvenčním měničem, který zajišťuje vysoké energetické úspory.

Vnitřní jednotky splitsystému mohou být nejčastěji v nástěnném provedení určené k zavěšení na zeď s výfukem vzduchu dolů a dopředu, v podstropním provedení k zavěšení na konstrukci stropu, v parapetním provedení k upevnění na zeď nad podlahu s výfukem vzduchu nahoru a dopředu, v kazetovém provedení určené k zabudování do podhledu nebo určené k připojení na vzduchotechnické potrubí, kterým je prostřednictvím výustek zajištěna ovládacím panelem, na kterém lze nastavit požadovanou teplotu v místnosti, otáčky ventilátoru, případně další parametry.

Aktuální modely od různých výrobců si vyžádejte spolu s dalšími informace u nás - zastavte se ...

Otázka "Jakou klimatizaci si mám vybrat?" je snad tou, na kterou odpovídáme nejčastěji. Odpověď nebývá tak jednoduchá a je nutné zvážit více okolností.

Při výběru vhodného klimatizačního zařízení je nutno brát v úvahu zejména následující faktory:

a)     Pro jaký prostor bude klimatizační zařízení sloužit

 • pro klimatizování obytné místnosti nebo kanceláře je vhodné použít splitsystém, popřípadě mobilní klimatizační jednotku, pro kanceláře je z úsporných důvodů možno zvážit i instalaci okenního klimatizátoru.
 • pro místnost, kde je hlavním zdrojem tepla výpočetní, telekomunikační nebo jiná technologie je nejvhodnější použít jednoho nebo více splitsystémů o chladícím výkonu odpovídajícím celkové tepelné zátěži místnosti. Je třeba zvážit, zda je tato zátěž tak veliká, že bude nutno použít chladící zařízení i v zimním období, pak je nutno volit vnější jednotky s úpravou pro provoz při nízkých teplotách (většinou do -15°C). Pro větší sály při požadavku větší přesnosti regulace teploty a případě při požadavku na dodržení určitých hodnot regulace teploty vlhkosti vzduchu je vhodné použít zařízení přesné klimatizace, které je pro tento účel speciálně konstruováno. Zásadně se nedoporučuje používat k chlazení technologie mobilní klimatizační jednotky, neboť zpravidla nedostačují chladícím výkonem a nejsou určeny pro nepřetržitý provoz. Jejich životnost bývá v těchto aplikacích vskutku nedlouhá.
 • pro restaurace a jiné provozovny, kde dochází k shromažďování osob nebo vývinu škodlivin, je nutno klimatizaci řešit současně s větracím systémem zajišťujícím přinejmenším hygienicky nezbytnou výměnu vzduchu.
 • pro administrativní a jiné budovy, kde se uvažuje o klimatizování většího počtu místností (více než 5) je třeba uvážit možnost instalace zařízení zajišťující tepelnou pohodu v celé budově, (např. VRV systému) místo samostatných zařízení pro každou místnost.

b)     Jaký má být výkon zařízení

 • Potřebný chladící výkon zařízení se vypočítává z vnější a vnitřní tepelné zátěže. Vnější tepelnou zátěž ovlivňují hlavně rozměry a orientace oken, jejich zastínění (žaluzie, slunolamy), kvalita zasklení a dále materiál obvodových stěn, barva fasády, druh střechy… Vnitřní tepelnou zátěží rozumíme produkci tepla osobami, elektrickými spotřebiči a jinou technologií v klimatizovaném prostoru.

c)     Za jakých podmínek a po jakou dobu bude zařízení používáno

 • pokud bude zařízení používáno pro chlazení místnosti pouze v letním období po několik hodin denně (např. během pracovní doby v kanceláři, nebo v obytných místnostech) je možno použít kromě splitsystému i mobilní nebo okenní klimatizační jednotku.
 • při nárocích na celodenní provoz během letního období volíme zpravidla splitsystémy ve standardním provedení.
 • nároky na nepřetržitý celoroční provoz splní pouze speciálně upravené splitsystémy nebo jiná k tomuto účelu konstruovaná zařízení.
 • pokud má zařízení sloužit i k vytápění v podzimním a jarním období, je třeba zvolit model s tepelným čerpadlem. Tepelná čerpadla mohou obvykle pracovat do -10 až -15°C venkovní teploty a ušetří Vám při vytápění cca 2/3 elektrické energie oproti vytápění přímotopy.

d)    Jaké jsou požadavky na komfort a spolehlivost

 • pro kanceláře, obytné místnosti atd. poskytují splitsystémy, multisplitsystémy a VRV systémy zpravidla daleko vyšší komfort, co se týče distribuce vzduchu, ovládání a zejména nižší hladiny hluku než, mobilní nebo okenní klimatizační jednotky. Výhodou splitsystémů, multisplitsystémů a VRV systémů je, že kompresor a ventilátor kondenzátoru (nejhlučnější komponenty) jsou umístěny ve vnější jednotce a nepřispívají tudíž ke zvyšování hluku v místnosti. Naproti tomu však obvykle kladou mnohem vyšší nároky na instalaci a bývají při započtení její ceny dražší.
 • pokud je třeba zabránit ohrožení provozu technologie vlivem výpadku klimatizačního zařízení v sálech výpočetní nebo telekomunikační technologie je důležité rozdělit potřebný chladící výkon do více zařízení tak, aby jedno fungovalo jako záložní, nebo použít víceokruhové klimatizační jednotky, kde výpadek jednoho chladícího okruhu nepřeruší chod zařízení.

e)    Jaké jsou instalační možnosti

 • pro kanceláře, obytné místnosti atd. poskytují splitsystémy, multisplitsystémy a VRV systémy zpravidla daleko vyšší komfort, co se týče distribuce vzduchu, ovládání a zejména nižší hladiny hluku než, mobilní nebo okenní klimatizační jednotky. Výhodou splitsystémů, multisplitsystémů a VRV systémů je, že kompresor a ventilátor kondenzátoru.